Witamy na stronie

Zakładu Ekonomiki Przemysłu i Geoekonomii

Politechniki Wrocławskiej

 

 Aktualności

Seminarium Z-5 16.05.2013

data: 16.05.2013

prelegent: dr inż. Katarzyna Pactwa

temat: "Zastosowanie metod geostatystycznych w zagadnieniach związanych z transportem kruszyw - dyskusja"

Czytaj więcej...

Seminarium Z-5 13.06.2013

data: 13.06.2013

prelegent: mgr inż. Zbigniew Krysa

temat: "Model zabezpieczenia kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem wskaźników rozpiętości"

Seminarium Z-5 25.06.2013

data: 25.06.2013

prelegent: mgr inż. Anna Nowacka

temat: "Wielokryterialna metoda klasyfikacji terenu pod kątem możliwości jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej"