Laboratoria komputerowe Zakładu Ekonomiki Przemysłu i Geoekonomii


Laboratorium Geostatystyki (Isatis, CAE Studio) 

Laboratorium Projektowania Kopalń i Planowania Wydobycia (CAE Studio, NPV Scheduler)

Laboratorium Badań Operacyjnych i Symulacji (DecisionTools z @Risk, Crystal Ball, ModelRisk, FlexSim) - planowane