Zakład powołany został na wniosek i z inicjatywy prof. dr inż. Wojciecha Ciężkowskiego, Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na posiedzeniu Rady Wydziału, które odbyło się w dniu 14.11.2012.

Na kierownika powołano dr hab. inż. Leszka Jurdziaka, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.

Obszar badań zakładu w naturalny sposób wyznaczają zainteresowania badawcze jego członków skupione wokół szeroko pojętej ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania finansowego, ekonomiki przemysłu surowców mineralnych, analiz systemowych, badań operacyjnych i zarządzaniu przedsięwzięciami (projektami), ale też trójwymiarowego modelowania geologicznego z wykorzystaniem metod geostatystycznych oraz technik modelowania strukturalnego (sieciowego jak i blokowego w zintegrowanym oprogramowaniu geologiczno-górniczym), analiz opłacalności inwestycji i ryzyka z nimi związanego.

Polityka gospodarcza zapewniająca właściwą pozycję państwu na arenie międzynarodowej i w obrębie UE oraz ochrona interesów jego obywateli nie może odbyć się bez zapewnienia dostaw niezbędnych surowców oraz dostaw energii z różnych źródeł w tym przede wszystkim własnych. Poszukiwania surowców (w tym energetycznych: węgla brunatnego, gazu w łupkach, uranu itp.),ich rozpoznanie i optymalne wykorzystanie leżą więc w centrum zagadnień geoekonomii, podobnie jak dobre funkcjonowanie koncernów surowcowych i energetycznych, zwłaszcza, gdy stają się globalnymi graczami. Obecnie każda aktywność surowcowo-energetyczna ma aspekt polityczno-strategiczny i może być przedmiotem rozgrywek różnych grup interesu (krajowych i międzynarodowych). Rzetelna analiza ekonomiczna kosztów i korzyści, w tym z punktu widzenia geoekonomii i geostrategii, jest wręcz obowiązkiem naukowców zajmujących się zagadnieniami ekonomicznymi w przemyśle surowcowo-energetycznym. Z racji umiejscowienia Zakładu na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, jego zainteresowania z zakresu geoekonomii koncentrują się na znaczeniu surowców, zwłaszcza energetycznych, dla rozwoju Polski. Stąd aktualne obszary badawcze to bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne oraz możliwości zdobywania przewagi konkurencyjnej dzięki własnym zasobom surowcowym i specjalizacji gospodarczej w ich poszukiwaniu i eksploatacji.

Występująca w nazwie zakładu geoekonomia lub też geoekonomika, jest odrębną dyscypliną zajmującą się analizą strategii państw chroniących nakierowanej na ochronę gospodarki narodowej, opanowywaniem kluczowych technologii, zdobywaniem tych segmentów rynku światowego, które wzmacniałyby siłę państwa i jego międzynarodową pozycję, rozwijającą się od początku lat 90-tych, czyli zakończenia „zimnej wojny”. Geoekonomia powoli wypiera i zastępuje geopolitykę w miarę jak państwa rezygnują z siłowych rozwiązań zastępując je działaniami gospodarczymi. Nie oznacza, to że cele polityczne uległy zmianie, lecz że zmieniły się środki.

Więcej na stronie "Zakres badań" >>>

teen porn xxx 18 arab porn www.thebestpornsite.com sunny leone sex video http://pornovidio.biz www.freexvideotubes.net www.fastmobiporn.net xssn.net www.sextubesvideos.co www.toutpornoxxx.net www.sextresxxx.com xxx 18 www.porntrixx.net sluttyteensex.info Free Porn Videos Anal porn xnxx xvideos www.realpornfilms.com asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info