W uzupełnieniu do standardowej oferty dydaktycznej Wydziału (studia I, II i III stopnia), planowane jest przygotowanie kursów i studiów podyplomowych dla absolwentów wydziałów geologicznych, geodezyjnych i górniczych z zakresu:

• zarządzania finansowego i planowania wydobycia oraz

• modelowania i szacowania zasobów oraz ich wyceny.