Zakład realizuje następujące zajęcia dydaktyczne:

• Podstawy ekonomii na 1, roku studiów inżynierskich, 
• Ekonomika w górnictwie na studiach I stopnia
• Zarządzanie finansami, na studiach II stopnia
• Statystyczna analiza danych, studia I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia,
• Geostatystyka, studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia,
• Modelowanie złóż, studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia,
• Computer Aided Geological Modelling and Land Reclamation, międzynarodowe studia II stopnia EGEC (w ramach programu ERASMUS MUNDUS)
• Mineral Economics, międzynarodowe studia II stopnia EMEC (w ramach programu ERASMUS MUNDUS)
• Statistics in Engineering and Geology, Basic concepts of financial management, Methods of computer assisted mine design, Economics in mining and power industry, Environmental management, Methods of computer assisted mine design II, Market Risk of Mining and Energy Company na studiach II stopnia Mining and Power Engineering

Współrealizacja zajęć laboratoryjnych/projektowych z pracownikami Zakładu Geodezji i Geoinformatyki:

• Miernictwo górnicze na 3 roku studiów inżynierskich na kierunku Górnictwo i Geologia,
• Geodezja inżynierska, 1 rok studiów inżynierskich na kierunku Górnictwo i Geologia,
• Podstawy geodezji, 1 rok studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia,
• Geodezja inżynieryjna I , 2 rok studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia,
• Elektroniczne techniki pomiarowe, 2 rok studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia